Generalforsamlingsreferat og konstitueret bestyrelse

Bestyrelsen holdt generalforsamling den 30. maj 2017.

Hvis du ikke selv deltog til denne kan du læse referatet her:

Generelforsamlingsreferat 2017

Referatet er selvfølgelig også blevet lagt op under Generalforsamlinger under fanen Jura.

Yderligere har den nye bestyrelse konstitueret sig og Anne er blevet udnævnt som næstformand og Jeppe og Uffe er bestyrelsesmedlemmer. Janni og Anne-Cathrine er stadig suppleanter og Bent er også stadig Formand.

Pbv.

Christina Brandt-Hansen
Hjemmesideadministrator

Velkomstbrev til nye beboere

Kære alle

Bestyrelsen besluttede at lave et velkomstbrev til nye beboere, således at man er velinformeret om foreningen, Valby og andre praktiske oplysninger. Er I selv i tvivl eller har glemt nogle af de praktiske oplysninger, så er I mere end velkommen til at læse brevet igennem.

Velkomstbrev

 

Billedresultat for velkommen

Pbv.

Christina Brandt-Hansen
Hjemmesideadministrator

Information om betaling for lovliggørelse af installationer

Kære alle

I forbindelse med diverse projekter sker det, at ejerforeningens entrepriser afdækker installationer, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen og/eller reglementer. I disse tilfælde kan I på nedenstående link læse om, hvad der gøres gældende:

Betaling for lovliggørelse af installationer

Det er også muligt at finde dokumentet i fanen Teknik/Bygning, Renovering af lejlighed.

Giver dokumentet jer anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Pbv.

Christina Brandt-Hansen
Suppleant – hjemmesideansvarlig

Nyt i bestyrelsen

Kære alle

Til jeres orientering er der sket lidt omrokering i bestyrelsen. Vores næstformand Alexander Stephanou har solgt sin lejlighed og forlader dermed sin post som næstformand. Bestyrelsen har indsuppleret Vibeke Nielsen som bestyrelsesmedlem og Marlene Toft har overtaget posten som næstformand.

Vi I bestyrelsen vil gerne sige tak til Alexander for hans store indsats i ejerforeningen gennem flere år.

Pbv.

Christina Brandt-Hansen
Suppleant – hjemmesideansvarlig

Hvad der er sket siden sidst

tegning2

Den 13. oktober 2016 afholdte foreningen den ekstra ordinære generalforsamling. I vil snarest finde referatet herinde, men vi kan allerede oplyse at der blev besluttet og vedtaget en reliningløsning. Bestyrelsen er i fuld gang med at arbejde videre med dette, både med forhandling af det økonomiske samt praktiske perspektiv mv.

Derudover blev det også besluttet at bestyrelsen skal arbejde videre med hulmursisolering, samt undersøgelse af isolering mellem kælder og stueplan.

Budgettet for 2016-2017 blev også vedtaget og du kan finde det her: Budget.

Ny procedure for storskraldsrum – New procedure for bulky waste

storskrald_460

Kære alle

Da vi flere gange har oplevet, at de beboere, der har stillet emner i storskraldsrummene ikke har fjernet dem når containeren har været til rådighed, har bestyrelsen besluttet at begrænse adgangen til rummene. Se den nye procedure her Storskraldsrum.


Dear all

As we have repeatedly seen that residents, who placed subjects in the rooms for bulky waste have not removed them when the container has been available, the Board has decided to restrict access to the rooms. Please read the new procedure Bulky waste.

Udskiftning af cirkulationsstrenge

Det er blevet  tid til at cirkulationsledningerne skal skiftes på lofterne. Det kommer til at påvirke det varme vand i hver blok, de dage hvor de bliver skiftet. Det varme vand er lukket i tidsrummet kl. 07.30-17.00 og vil vare ca. to dage pr. blok. Arbejdet starter d. 28. og 29. september og starter i blok 1 med numrene 310-314.

1. blok 28. – 29. september
2. blok 3. – 4. oktober
3. blok 5. – 6. oktober
4. blok 10. – 11. oktober
5. blok 12. – 13. oktober
6. blok 17. – 18. oktober

Der kan forekomme ændringer i datoerne. Hvis dette sker, skal vi nok holde jer orienterede.

Pbv.

Christina Brandt-Hansen
Suppleant – hjemmesideansvarlig

OBS: Varmtvandsbeholderen bliver udskiftet i næste uge

Kære alle

Det skulle jo have været i denne uge at varmtvandsbeholderen i blokkene fra nr. 310-326 skulle være udskiftet. Der er dog sket nogen uforudsete ting og det bliver desværre først i næste uge, at det kommer til at ske. Alltech der står for arbejdet kommer på fredag og sætter den midlertidige beholder op, så vi stadig har varmt vand, om end i mindre mængder end sædvanligt.

PBV

Christina Brandt-Hansen

Suppleant