Fejl på hjemmesiden

På grund af tekniske udfordringer mangler hjemmesiden billeder og filer. Der arbejdes på problemet og bestyrelsen forventer, at hjemmesiden er i fuld drift i løbet af sommeren 2016.

Hvis du har spørgsmål mv., eller har brug for nogle af de informationer, der midlertidigt ikke er adgang til, så skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@vigerslev-engpark.dk

Pbv.

Tobias Zimling Kristiansen
Formand, Ejerforeningen Vigerslev Engpark

Der lukkes for det varme vand i uge 29, 2016

Ejerforeningen skal have udskiftet den anden varmtvandsbeholder, den første blev udskiftet for tre år siden. Derfor bliver det nødvendigt at lukke for det varme vand i uge 29, 2016, i de tre blokke, der starter med Vigerslevvej 310, det vil sige blok 310-314, 316-320 og 322-326. Mere information følger, når tidspunktet nærmer sig.

Arbejdsdag lørdag den 11. juni 2016 kl. 10

Ejerforeningen skal have isoleret på loftet, så beboerne kan spare på varmeregningen, men inden dette kan ske, skal lofterne ryddes. Derfor har ejerforeningen en arbejdsdag lørdag den 11. juni 2016 kl. 10:00.

Ejerforeningen planlægger også at bygge en havegrill ved samme lejlighed.

Vaskeriafregning

Miele A/S lægger sig fladt ned og siger undskyld for deres manglende reaktion på ejerforeningens henvendelser i forbindelse med ejerforeningens skift af administrator og dets betydning for Mieles fremsendelse af regnskab for vaskerierne i ejerforeningen.

For ikke at efterlade ejerforeningen med et indtryk af, at Miele er gået fra at være en kompetent til at være en uduelig partner for ejerforeningen, så vil Miele kort indskyde, at Miele har udskiftet IT-system 1. januar 2016. Og det har givet Miele al for store og uventede udfordringer med håndtering af bl.a. indkomne mails.

Og hvad skal der så ske nu?

I praksis er ejerforeningens skift af administrator en væsentlig ændring i systemet. Det betyder, at alle kontonumrene på vaskebrikkerne skal udskiftes.

Dette kommer til at foregå efter denne plan:

  1. Miele designer en ny kontoplan og uploader denne på vaskerierne. Miele har fundet den beboerliste, som Administrationshuset har sendt til Miele, og denne liste er Mieles udgangspunkt.
  2. Miele fremsender en fil til ejerforeningen med ét dokument til hver lejlighed i ejerforeningen. I disse dokumenter står der, hvordan brugerne skal forhold sig.
    I hovedtræk bliver brugerne bedt om, at gen-aktivere deres vaskebrik ved brug af den aktiveringskode, som fremgår af dokumentet.
  3. Miele omstiller vaskerierne til de nye kontonumre den juni 2016 om formiddagen. I tidsrummet omkring omstillingen kan vaskerierne ikke benyttes. Efter omstillingen vil brugerne blive bedt om, at indtaste den aktiveringskode, som står i dokumenterne. Aktiveringskoden skal kun indtastes første gang en vaskebrik benyttes efter omstillingen.
  4. Efter omstillingen vil alle brugerne fremtidigt blive registreret med Administrationshusets kontonumre.

Hvordan rydder Miele op?

Desværre er al forbrug i vaskerierne frem til den 1. juni 2016 registreret på de gamle LEA kontonumre. Det betyder, at regnskaberne for vaskerierne skal behandles manuelt hos Administrationshuset.

Miele fremsender regnskaber for februar, marts og april til Administrationshuset.

Og i starten af juni 2016 sender Miele så afregningsfilen for maj 2016 – som jo også vil være med de gamle LEA kontonumre.

Kompensation …….

På baggrund af det træge forløb udligner Miele full-service abonnementet for perioden januar – maj 2016. Og Mieles håndtering af administrationsskiftet bliver udført uden beregning for ejerforeningen, prisen for dette er normalt kr. 1.500,00 ekskl. moms.