Cykeloprydning

cykel.jpg

Det er med mellemrum nødvendigt, at foretage en indsamling af cykler, der henstår i kældrene og på terrænet. Disse cykel-indsamlinger foretages på initiativ af bestyrelsen af foreningens ejendomsinspektør.

Formålet er at få fjernet gamle ødelagte cykler og cykler, der er efterladt af fraflyttede beboere.

Cykeloprydningen foretages efter følgende regler:

  1. Der varsles før indsamlingen foregår. Varslingen angiver dato for, hvornår cyklerne mærkes og hvornår cyklerne tidligst fjernes. Varslingen foretages mindst 14 dage før cyklerne mærkes. Varslingen foretages via e-mail, på hjemmesiden, Facebook og på opslagstavlerne i opgangene
  2. Alle cykler mærkes med sedler eller strips på den varslede dato. De beboere der anvender deres cykler, fjerner selv sedler eller strips fra deres cykler før indsamlingsdagen
  3. 14 dage senere indsamles alle cykler hvor der stadig sidder sedler eller strips på og de sættes i depot
  4. Tidligst 4 uger derefter bliver cyklerne afhentet af politiets hittegodskontor, der opbevarer cyklerne i yderligere en måned, før cyklerne bliver solgt på auktion

Er en cykel forsvundet i forbindelse med en cykelindsamling, skal man kontakte ejendomsinspektøren, der står for opbevaring af cyklerne i 4 uger, før de bliver afleveret til hittegodskontoret.

Bemærk

Der vil ikke ske cykelindsamlinger i perioden 1. juli til 1. september, da mange beboere i denne periode kan være bortrejst. Rejser man bort i længere tid end 4 uger udenfor sommerferien, bør man ikke efterlade cykler på foreningens arealer eller cykelkældre, medmindre man har sikret sig, at en anden beboer passer på cyklerne i den periode, hvor man er væk.

Vær opmærksom på at det ikke er muligt, at holde ejerforeningen ansvarlig for evt. tab af cykler, hvis de er forsvundet ved en cykelindsamling, hvor ovenfor nævnte regler er overholdt. Det samme gælder henstillede ting der er fjernet på gange og trapper, der udgør en flugtvej.

IMGP5020-1.jpg