Nyt i bestyrelsen

Kære alle

Til jeres orientering er der sket lidt omrokering i bestyrelsen. Vores næstformand Alexander Stephanou har solgt sin lejlighed og forlader dermed sin post som næstformand. Bestyrelsen har indsuppleret Vibeke Nielsen som bestyrelsesmedlem og Marlene Toft har overtaget posten som næstformand.

Vi I bestyrelsen vil gerne sige tak til Alexander for hans store indsats i ejerforeningen gennem flere år.

Pbv.

Christina Brandt-Hansen
Suppleant – hjemmesideansvarlig

Hvad der er sket siden sidst

tegning2

Den 13. oktober 2016 afholdte foreningen den ekstra ordinære generalforsamling. I vil snarest finde referatet herinde, men vi kan allerede oplyse at der blev besluttet og vedtaget en reliningløsning. Bestyrelsen er i fuld gang med at arbejde videre med dette, både med forhandling af det økonomiske samt praktiske perspektiv mv.

Derudover blev det også besluttet at bestyrelsen skal arbejde videre med hulmursisolering, samt undersøgelse af isolering mellem kælder og stueplan.

Budgettet for 2016-2017 blev også vedtaget og du kan finde det her: Budget.

Ny procedure for storskraldsrum – New procedure for bulky waste

storskrald_460

Kære alle

Da vi flere gange har oplevet, at de beboere, der har stillet emner i storskraldsrummene ikke har fjernet dem når containeren har været til rådighed, har bestyrelsen besluttet at begrænse adgangen til rummene. Se den nye procedure her Storskraldsrum.


Dear all

As we have repeatedly seen that residents, who placed subjects in the rooms for bulky waste have not removed them when the container has been available, the Board has decided to restrict access to the rooms. Please read the new procedure Bulky waste.

Udskiftning af cirkulationsstrenge

Det er blevet  tid til at cirkulationsledningerne skal skiftes på lofterne. Det kommer til at påvirke det varme vand i hver blok, de dage hvor de bliver skiftet. Det varme vand er lukket i tidsrummet kl. 07.30-17.00 og vil vare ca. to dage pr. blok. Arbejdet starter d. 28. og 29. september og starter i blok 1 med numrene 310-314.

1. blok 28. – 29. september
2. blok 3. – 4. oktober
3. blok 5. – 6. oktober
4. blok 10. – 11. oktober
5. blok 12. – 13. oktober
6. blok 17. – 18. oktober

Der kan forekomme ændringer i datoerne. Hvis dette sker, skal vi nok holde jer orienterede.

Pbv.

Christina Brandt-Hansen
Suppleant – hjemmesideansvarlig

OBS: Varmtvandsbeholderen bliver udskiftet i næste uge

Kære alle

Det skulle jo have været i denne uge at varmtvandsbeholderen i blokkene fra nr. 310-326 skulle være udskiftet. Der er dog sket nogen uforudsete ting og det bliver desværre først i næste uge, at det kommer til at ske. Alltech der står for arbejdet kommer på fredag og sætter den midlertidige beholder op, så vi stadig har varmt vand, om end i mindre mængder end sædvanligt.

PBV

Christina Brandt-Hansen

Suppleant

Invitation til en guddommelig sommerfest

Vejrguderne_nu-vind-en-grillmiddag-med-dine-venner-og-NettoHej sommerglade engparkere*

TV2 og DMI kunne ikke blive enige om weekendens vejr, surprise 😉 Vi håber, at de kommer til enighed resten af sommeren med høj solskin og 30 grader – vi skal nok sørge for at ringe til grillguderne og bede om godt grill-vejr 😉

Da vi i bestyrelsen ikke gider at sidde helt alene til et festligt sommerarrangement, som vil ende i diskussion om vedtægter og haveplan 😉 , vil vi gerne være hurtigt ude med at invitere jer til engparkernes sommerfest.

Sommerfesten vil blive holdt lørdag den 27. august 2016 kl. 15.00.
For at vi kan planlægge et gudeskønt arrangement, ønsker vi tilmelding senest lørdag den 13. august enten her på eventet eller til annekornerup@gmail.com og/eller christinabrandt2@hotmail.com.

Vi håber at se rigtig mange af jer!

Varme sommerhilsner Anne og Christina, på vegne af bestyrelsen.

*engparkere = alle beboere (både tobenede og firebenede væsner)

Hjemmesiden er i fuld drift igen

Kære alle

Bestyrelsen kan nu informere om, at hjemmesiden er i fuld drift igen og alle billeder og filer er nu at finde.

Vi beklager den ulejlighed det måtte have givet jer.

Pbv.

Christina Brandt-Hansen
Suppleant, Ejerforeningen Vigerslev Engpark

Der lukkes for det varme vand i uge 36, 2016

Til beboerne i opgangene Vigerslevvej 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326

Ny uge for udskiftning af varmtvandsbeholder – uge 36

Da det har vist sig, at udskiftningen af varmtvandsbeholderen ikke kan ske som planlagt, er udskiftningen rykket.

Den nye uge er uge 36 (5. september – 9. september).

Som kompensation for flytningen bliver der sat en nødvandvarmer op, der kan levere noget varmt vand. Den har dog ikke samme kapacitet som den sædvanlige. Derfor vil den ikke kunne følge med, hvis alle går i bad samtidig. Prøv derfor at tage badet uden for spidsbelastningstiden.

Vi beklager ændringen, men håber at nødvandvarmeren kan hjælpe lidt på problemerne.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Vigerslev Engpark

Bestyrelsen