Storskraldsordning

storskrald_460.jpg

For english please see below attached procedure “fuldstændige procedure” in the bottom of this site.

På ejerforeningens ordinære generalforsamling den 15. juni 2010 blev følgende vedtaget:

Ejendommens ejere/lejere skal fremover selv bære deres storskrald til en container, som vil blive opstillet 8-10 gange om året midt mellem blokkene. Ejendomsinspektøren vil advisere datoen på opgangenes opslagstavler. Rummene i kældrene kan bruges som en midlertidig oplageringsplads, men der er en bestemt procedure som skal følges – se denne længere nede på siden under Vigtigt.

Det påhviler fremover ejendommenes ejere/lejere selv, at bortskaffe alle former for elektronik, herunder køleskabe, komfurer, PC’ere, skærme, malerbøtter mm., som ikke må komme i containeren. Der ligger en genbrugsstation på Kulbanevej, lige ved Retortvej, der kan benyttes. Husk at alt skal afleveres i klare plasticsække.

Det påhviler fremover ejendommenes ejere/lejere, at skære større papkasser til møbler, tv, computere mv. i mindre stykker, så de kan anbringes i papcontainerne i vores affaldsområder.

Affaldsområde

Vigtigt – procedure

Bestyrelsen har desværre konstateret, at ovenstående ikke respekteres. Derfor er det besluttet, at midlertidig henstilling af storskrald i storskraldsrummene fremover skal ske gennem ejendomsinspektøren, således at der er kontrol med, hvem der stiller hvad.

Låsene vil blive udskiftet, så det kun er ejendomsinspektøren, der har nøgle til rummene. Se den fuldstændige procedure her.

Opbevaring af storskrald