Varme på radiatoren

Har du problemer med varme på radiatoren?

Når varmesæsonen begynder medfører det til en række henvendelser til foreningens ejendomsinspektør fra beboere, som af den ene eller anden grund alligevel ikke har varme på i en eller flere radiatorer.

I langt de fleste tilfælde skyldes problemet radiatorens termostatventil.

Denne del af installationen hører ikke ind under ejerforeningens drift og vedligeholdelse, men er den enkelte ejers og/eller lejers vedligeholdelsesopgave.

Bestyrelsen skal derfor præciseres at:

1)   hvis der er varme på det vandrette varmerør, som fører hen til radiatoren, skal foreningen ikke afhjælpe problemet. I disse tilfælde skal beboeren selv afhjælpe problemet

2)   hvis der ikke er varme på varmerøret, så skal foreningen afhjælpe problemet. I disse tilfælde kontaktes ejendomsinspektøren, som vil løse problemet.

Hvis du skal løsne din termostatventil, kan du med fordel se denne vejledning:

Sådan ordner du din termostatventil

Hvis du skal udskifte pakdåsen, kan du med fordel se denne vejledning:

Sådan udskifter du din pakdåse i termostatventilen

For at sikre, at ejendomsinspektøren bruger sin tid optimalt på ejerforeningens fællesopgaver, beder bestyrelsen alle respektere dette.

Spørgsmål i forbindelse med ovennævnte kan rettes til formanden på mobil 51 90 17 90 eller mail formand@vigerslev-engpark.dk eller til bestyrelsen på bestyrelsen@vigerslev-engpark.dk.

Ejerforeningen Vigerslev Engpark Varme på radiatorerne