Varmefordelingsmålere

Ejerforeningen fik i efteråret 2014 installeret elektroniske varmefordelingsmålere. Der er den 24. november 2015 kommet en ny brugermanual:

Techem brugermanual

Forklaring til forbrugsopgørelse

Login til din profil her

Bemærk at der først kan relateres til en prisenhed efter at regnskabet er udarbejdet og når Techem i øvrigt også kender den samlede varmeudgift.  Af denne går noget til opvarmning af varmt vand og faste udgifter – resten til opvarmning og dermed enhederne der.

Hvis du ikke har adgang til din lejligheds energidata, kan du sende en mail med din lejligheds vejnr. og sal til formand@vigerslev-engpark.dk.