Vigtig information

Bestyrelsen har besluttet, at udskiftning af navneskilt ved salg af lejligheder i ejerforeningen fremadrettet skal finansieres ved en egenbetaling på 500 kr af udgiften til det nye dørskilt. Beløbet betales sammen med den første opkrævning for fællesudgifter.
Ved efterfølgende skift af dørskilt, betaler ejeren den fulde omkostning.

Dørskilte skal bestilles ved at sende oplysninger om det ønskede pålydende navn til vicevaert@vigerslev-engpark.dk.
Fremtidige købere bedes informeret om beslutningen.

Ovenstående skyldes, at vi har rigtig mange handler og at denne udgift indtil nu har kostet foreningen mellem kr. 15–17.000,- årligt.
Denne udgift vil vi gerne spare.
Vi henviser til vedtægternes § 15 stk. 5.